www.inpros.cz

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ostatní informace
Email Tisk PDF

Informace:

INPROS PRAHA, a.s., IČ 47114444,

se sídlem Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00,

 

zveřejňuje tímto ve smyslu §529, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, informaci, že valná hromada společnosti rozhodla dne 22.9.2016 o přeměně 21 kusů akcií (cenných papírů) emitenta INPROS PRAHA, a.s., vedených jako akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na zaknihované akcie na jméno (cenné papíry) ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

 

Současně se ve smyslu §529, odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, stanovuje lhůta ve které je vlastník akcie (cenného papíru) povinen odevzdat tuto emitentovi, která činí 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku.

 

V Praze dne 27.9.2016

 

Josef Přitasil

statutární ředitel INPROS PRAHA, a.s.