www.inpros.cz

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Politika jakosti
Email Tisk PDF

Politika jakosti, vztah k zákazníkům

Při založení firmy byly zakladateli přijaty zásadní myšlenky přístupu k zákazníkům, které jsou po celou dobu působnosti firmy prosazovány a jejich dodržování je jedním z hlavních úkolů řídících pracovníků.


K zásadám uplatňovaným pracovníky firmy ve vztahu k zákazníkům patří zejména :

 • soudnost v jednání
 • dodržovaní sjednaných podmínek
 • dosažení maximální kvality prací
 • přijatelné ceny prací při dodržení kvalitativních ukazatelů
 • co nejkratší doba provádění sjednaných služeb
 • maximální omezení vlivů na životní prostředí
 • ohleduplnost k obyvatelům a dotčeným objektům při činnosti
 • dodržovat platné národní legislativní normy a technické předpisy
 • maximálně snížit zatěžování zákazníků problémy, které se vyskytnou v průběhu poskytování služeb.
Systém jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 je chápán jako minimální práh systémové uspořádanosti, jejíž dosažení je podmínkou nutnou pro činnost firmy, ale nikoliv postačující pro harmonickou funkčnost všech systémů ve firmy.


Politika jakosti byla společníky formulována s ohledem na snadnou pochopitelnost všemi zaměstnanci do desatera obsahujícího hlavní myšlenky systému.

desatero politiky jakosti společnosti INPROS PRAHA a.s.

1. Cesta k obchodnímu úspěchu firmy vede přes nejvyšší dosažitelnou jakost výrobku.
2. Každý pracovník musí být přesvědčen, že kvalita je pro naši firmu prvořadá.
3. Výkon práce je nutno chápat jako trvalý výcvik k dokonalosti.
4. Zlepšování jakosti je trvalý nikdy nekončící proces.
5. Zvyšování produktivity zvyšováním pracovní intenzity vede k nejakosti, zvyšování jakosti v trvalém procesu vede ke zvyšování produktivity
6. Nespokojený zaměstnanec nemůže odevzdat kvalitní práci.
7. Pochvala je mnohonásobně účinnější než trest.
8. Chceme si systematicky zvyšovat prestiž u zákazníků, konkurenceschopnost a výkonnost, tyto vlastnosti se dají ztratit téměř okamžitě.
9. Zakázka, která by mohla poškodit prestiž firmy nesmí být přijata.
10. Využíváme nejnovější technické a vědecké poznatky.

 

Certifikáty: